The Nigerian Community Bayern e.V.: 48.148942, 11.450128